SIGNAAL

SIGNAAL staat voor Signalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket

SIGNAAL is een nieuw online loket waar u vermoedens over nieuwe verbanden tussen gezondheid en werk kunt voorleggen aan een panel van beroepsziektespecialisten: in Nederland aan de beroepsziektespecialisten van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en aan Belgische zijde aan deskundigen van Centrum Omgeving en Gezondheid van de KULeuven.

Werken is gezond, maar nu en dan ook oorzaak van ziekte. Veel klassieke beroepsziekten zijn inmiddels verdwenen door verbetering van de arbeidsomstandigheden. Maar omdat werk en werkomstandigheden voortdurend veranderen, ontstaan ook nieuwe risico's. Risico's die ook kunnen leiden tot ziekte, tot nieuwe arbeidsgerelateerde aandoeningen. Door deze “bij- of nevenwerkingen" van werk tijdig te herkennen, kan blijvende gezondheidsschade worden voorkomen. Signalering draagt bij aan preventie.

Het leggen van een verband tussen ziekte en beroepsblootstelling is de expertise van bedrijfsartsen. Dat is bij de bekende beroepsziekten vaak al lastig, maar dat geldt bij uitstek voor een mogelijk nieuw verband. Om u hierbij te helpen, werd dit project gerealiseerd. Via dit loket kunt u uw vermoeden van een nieuw verband tussen ziekte een blootstelling aan het panel van beroepsziektespecialisten voorleggen. Voor België ligt hierin dan ook het belangrijkste verschil met de officiële melding van een (vermoedelijke) beroepsziekte die u verplicht bent aan te geven aan de overheid. We verzekeren u dat u persoonlijk en discreet feedback krijgt over uw melding.

Wat is een nieuwe arbeidsgerelateerde aandoening?

Een nieuwe arbeidsgerelateerde aandoening is een nieuwe combinatie van gezondheidsklachten (ziekte), blootstelling (een agens) en werksituatie (blootstellingsomgeving en blootstellingswijze), waarin elk van de drie nieuw kan zijn. Omdat volledig nieuwe aandoeningen zeer zeldzaam zijn, zal het meestal gaan om bekende aandoeningen die ontstaan door nieuwe blootstellingen of om een bekende blootstelling die optreedt in nieuwe werksituaties.

Voor wie is SIGNAAL bedoeld?

SIGNAAL is een piloot project in opdracht van FEDRIS, en is bedoeld voor (bedrijfs)artsen.

Wat kan gemeld worden?

Alle gevallen waarin de bedrijfsarts vermoedt dat er sprake is van een nieuwe combinatie van gezondheidsklachten, blootstelling en werksituatie. Het is niet nodig vooraf zeker te weten of het echt nieuw is. Daar gaan we bij helpen via het online loket. Daar kan een melding worden gedaan. Daarbij wordt informatie gevraagd over gezondheidsklachten, werk en specifieke blootstelling. U kunt in dit systeem dus signalen doorgeven over mogelijk nieuwe verbanden tussen gezondheidsproblemen en werk. Dit hoeft zich niet te beperken tot klachten of ziekte van één persoon, maar kan nadrukkelijk ook meer mensen betreffen. Desgewenst kunnen daaraan aanvullende gegevens worden toegevoegd over andere relevante factoren, genomen maatregelen en follow-up. Ook is er ruimte om een vraag te stellen over uw melding.

Wat kunt u terug verwachten

In elk geval een antwoord. Elke melding wordt bekeken door het panel van SIGNAAL en één of meer van de beroepsziektespecialisten van KULeuven en het NCvB. Zij beoordelen de melding, beantwoorden uw vragen, nemen zo nodig contact op voor aanvullende informatie en overleg en komen uiteindelijk met een eindoordeel.