Systeemsclerose bij blootstelling amorf en kristallijn silica in cilinderslijper

Deze melding betreft een melding van een cilinderslijper in een aluminiumwalserij met systeemsclerose. Systematische reviews tonen aan dat professionele blootstelling aan zowel silica (CERR 3.02; 95% CI 1.24-7.35)[i] en solventen (RR OR 3.0; 95% CI 1.9-4.6; p<0.0001)[ii] bij mannen significante risicofactoren zijn in het ontstaan van scleroderma. Over gecombineerde effecten van deze factoren is er geen literatuur verschenen. Zoals de melder ook aangeeft is deze pathologie (in relatie met blootstelling aan silica) erkend als beroepsziekte in Frankrijk en Zuid-Afrika.

Blootstellingsgegevens: evidentie voor blootstelling aan amorf silica en solventen. ‘Amorf silica’ altijd ook een fractie kristallijn silica. Zo is er ook aan expositiezijde voldoende evidentie naar risk factors. We verwezen naar een recente studie die deze associaties nogmaals bevestigde [iii].

Gekende pathologie bij gekende blootstelling in nieuwe werkomgeving

Stephan Keirsbilck, Corneel Ramselaar, Greet Vanstallen, Annet Lenderink, Lode Godderis

07-10-2013

[i] McCormic ZD, Khuder SS, Aryal BK, Ames AL, Khuder SA. Occupational silica exposure as a risk facor for scleroderma: a meta-analysis. Int Arch Occup Envron Health 2010;83(7):763-9.

[ii] Kettaneh A, Al Moufti O, Tiev KP, Chayet C, Tolédano C, Fabre B, Fardet L, Cabane J. Occupational exposure to solvents and gender-related risk of systemic sclerosis: a metaanalysis of case-control studies. J Rheumatol 2007; 34(1):97-103.

[iii]: Marie I et al. Prospective study to evaluate the association between systemic sclerosis and occupational exposure and review of the literature. Autoimmunity Reviews 2014. 13(Issue 2);151-156.