Rugklachten in verzorging demente patiënten zonder tilhulpmiddelen

Samenvatting na beoordeling: 

Na overleg is besloten dat het hier gaat om een al bekend risico. Hierop is de volgende mail gestuurd naar de melder:

Hartelijk dank voor uw Signaal-melding. Dit signaal is niet nieuw voor ons.

Tillen is een erkende risicofactor voor lage rugklachten, zie onze beroepsziekteregistratierichtlijn:
https://www.beroepsziekten.nl/registratierichtlijnen/aandoeningen-aan-bewegingsapparaat/aspecifieke-lage-rugklachten 

Het gebruik van tilhulpmiddelen kan inderdaad preventief werken, zie de recente richtlijn preventie  van rugklachten door tillen:
https://nvab-online.nl/richtlijnen/richtlijnen%20NVAB/richtlijn-tillen

U had geen explicietere vraag geformuleerd maar hopelijk dat u met uw bedrijfsarts, werkgever en/of personeelsvertegenwoordiging het probleem kunt oppakken.
Een bureau gespecialiseerd in dit onderwerp is http://www.locomotion.nu/