Centrale sereuze chorioretinopathie door werkdruk en frequent vliegen

Samenvatting na beoordeling

Een 43-jarige man, directeur bij een multinational ontwikkelt een unilaterale centrale sereuze chorioretinopathie (diagnose oogarts) en vraagt zich af of dit kan zijn ontstaan door zijn drukke werk (waarin hij weinig stress ervaart) en vele vliegreizen. In voorgeschiedenis trombose en longembolie gerelateerd aan vliegreizen. Geen stollingsproblemen vastgesteld. Gebruikt behoudens antistolling geen medicatie. Op basis van globaal literatuuronderzoek blijkt centrale sereuze chorioretinopathie een aandoening die meer bij mannen voorkomt; op alle leeftijden, maar met een piek rond circa 45 jaar. Het komt vaker voor aan een oog en herstelt doorgaans spontaan binnen enkele maanden, maar kan ook recidiveren. Externe factoren die mogelijk een rol spelen bij het ontstaan: psychosociale stress, stressvolle gebeurtenissen, type A-persoonlijkheid. De link tussen deze oorzaken en de aandoening zou verklaard kunnen worden door een verhoogde spiegel van circulerende catecholaminen en een verhoogde cortisolspiegel die ook daadwerkelijk bij patiënten zijn gemeten. Andere in de literatuur genoemde oorzaken zijn: systemisch gebruik van corticosteroïden (bijvoorbeeld als behandeling van andere aandoeningen; er kan een latentietijd van maanden zijn), zwangerschap, gebruik van antibiotica, alcohol- en ecstasy-gebruik, onbehandelde hypertensie en luchtwegallergieën. Het lijkt in dit geval mogelijk dat het werk van invloed is (geweest) op het ontstaan van de aandoening, maar er zijn ook alternatieve verklaringen die nog nader bekeken zouden kunnen worden.